ΝΟΜΟΣ 4235/2014. Ζώα συντροφιάς και αδέσποτα

ΝΟΜΟΣ 4235/2014. Ζώα συντροφιάς και αδέσποτα

On

ΝΟΜΟΣ  4235/2014 – ΦΕΚ Α 32 – 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και…

error: Content is protected !!