Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας μετριέται στις συμπεριφορές, που έχει απέναντι στους αδυνάτους. Η ελληνική πολιτεία φαίνεται αποφασισμένη να κάνει γοργά βήματα και να καλύψει χαμένο έδαφος για την αποτελεσματική προστασία των ζώων και ιδρύει το «Τμήμα Προστασίας Ζώων» στην Ελληνική Αστυνομία. Στόχος του νεοσύστατου τμήματος είναι να συνεισφέρει τα μέγιστα στην μείωση των θλιβερών περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων που δυστυχώς παρατηρούνται στη χώρα. Η σύσταση του συγκεκριμένου τμήματος ήταν πάγιο αίτημα της φιλοζωικής κοινότητας.

Αρμοδιότητες του νέου Τμήματος

Η βασική του αρμοδιότητα θα είναι η παρακολούθηση των υποθέσεων παραμέλησης, κακοποίησης και θανάτωσης ζώων, ωστόσο το συγκεκριμένο Τμήμα είναι επιφορτισμένο με πολλές άλλες ευθύνες. Θα εποπτεύει  και θα συντονίζει τις περιφερειακές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ για την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Θα προτείνει και θα προετοιμάζει νομοθετικές ρυθμίσεις, θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για κάθε περιστατικό κακοποίησης ζώων. Το Τμήμα θα μελετά μέτρα πρόληψης και καταστολής, επίσης θα αξιολογεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους που εφαρμόζονται τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και διεθνές επίπεδο.

Η εκπαίδευση θα είναι συνεχής

Τα μέλη του τμήματος θα εκπαιδεύονται και θα επιμορφώνονται συνεχώς μέσω σεμιναρίων, ημερίδων κ.α., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ή και συναρμόδιους Φορείς και Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα θα αναπτύσσονται δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το εν λόγω τμήμα δεν θα συνεργάζεται μόνο με όλες τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, αλλά και με τα αντίστοιχα τμήματα σε χώρες του εξωτερικού. Στόχος θα είναι ο σχεδιασμός δράσεων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στο ζήτημα της προστασίας των ζώων.

Ένα μεγάλο στοίχημα

Η αποτελεσματική λειτουργία του νεοσύστατου Τμήματος είναι το βασικό στοίχημα των ατόμων που το στελεχώνουν. Άλλωστε όλοι οι ειδικοί συμφωνούν πως η βία προς τα ζώα προηγείται της διαπροσωπικής επιθετικότητας και προετοιμάζει το έδαφος για άλλες βίαιες συμπεριφορές. Σε καμία περίπτωση ούτε η κοινωνία, μα ούτε και η πολιτεία θα πρέπει να επιδείξει την οποιαδήποτε ανοχή.

Leave a Reply